En
hjørnestein
i ditt forbedringsarbeid
  • Visualiserer og kompilerer journaldata til informasjon som er nødvendig for kvalitetsarbeid
  • Kan integreres med nesten alle journalsystem
  • Pasientdata forblir i virksomhetens sikre sone
  • Utviklet i nært samarbeid med de medisinske profesjonene, for profesjonene

En hjørnestein i kvalitetsforbedring

Ved å gi tilpassede detaljanalyser, oversikter og sammenligninger for helsesektoren, er det mulig å gjøre et faglig kvalitetsforbedringsarbeid, samt at enheten kan arbeide med effektiviteten selv. De store mulighetene for enkel benchmarking som er innebygd i visualiseringen bidrar til å raskt identifisere de delene du trenger å se nærmere på

Kontakt oss

Få et overblikk over deres virksomhet

Medrave gjør at virksomheter kan arbeide med kvalitetsforbedringer gjenom intuitive og tydelige paneler. Med vår lange erfaring fra primærhelsetjenesten, har våre paneler blitt utviklet for å hjelpe helsepersonell til å fokusere på det som viktig. Muligheten til å hente fram statistikk ned til individnivå er en viktig faktor for vår fremgang

Identifisere pasienter i risikokategorier

Applikasjonen viser såvel pasienter med økt komplikasjonsrisk som helsepersonellets oppfylling av retningslinjer, og gjør også at leger kan sammenligne seg anonymt med andre leger i Norge gjennom sammenligninger av aggregerte resultater.

Fungerer med flere ulike journalsystem

Vår applikasjon kan brukes med flere ulike journalsystemer på det norske markedet. Per mars 2022 gjelder det WebMed, CGM lokal og hosting, Infodoc med lokal server og SystemX. Den viser identiske, intuitive instrumentpaneler uansett journalsystem. Hittil har vi lært oss å håndtere 18 ulike journalsystemer i 4 land, og vi kan tilpasse oss de fleste dersom leverandørene gir oss muligheten.

Innovative, raske og agile

I 2016 ble prosjektet "Primärvårdskvalitet (nasjonal indikatorplattform)" introdusert. Systemet består av et stort antall kvalitetsindikatorer, en spesifikasjon for brukervennlig tilbakemelding og en nasjonal funksjon som samler, beregner og returnerer referanseverdier. Hovedformålet er enkel oppfølging og kontinuerlig forbedring av arbeidet til leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre helsepersonell. Medraves løsning på denne tekniske utfordringen har blitt sterkt verdsatt av helsepersonell i hele Sverige og Medrave som selskap kan raskt og enkelt tilpasse og kontinuerlig forbedre sin tekniske løsning og grensesnitt.

Ulrika Elmroth

Klinisk tilpasset

Medrave ble introdusert til Värmlands primære omsorg i 2010 og ble sterkt verdsatt. Det gamle journalsystemet ble erstattet noen få år senere og en generell overbevisning var at et mer sentralisert, moderne journalsystem og våre interne datalager ville gjøre det enklere å håndtere datautvinning og visualisering med interne ressurser. Etter et par års arbeid med andre ekstraksjonsverktøy fant vi at den inneboende logiske og kliniske tilpasningen i medrave4, og brukervennligheten, var svært vanskelig å erstatte. I høst bestemte vi oss for å re-lisensiere medrave4 og nå - etter en implementeringsperiode på 3 måneder - er det tilbake som et verdsatt forbedringsverktøy

Anders Olsson

Rask og oppmerksom leverandør

I Örebro-regionen introduserte vi medrave4 i januar 2016 til våre 30 primærhelsesentre. Vi finner at Medrave er en rask og oppmerksom leverandør, både i implementerings- og utrullingsprosessen, og også på eventuelle støtteproblemer. Medrave er raske til å ta opp og implementere våre forbedringsforslag og har blitt en integrert og ikke-erstattbar del av vår kliniske kvalitetsforbedringsprosess

Jan Rosengren

NIP - Nasjonal indikatorplattform

Praksisprofiler er ment for å gi fastleger en bedre oversikt over egen praksis som et ledd i deres eget kvalitetsarbeid. Fastleger kan anonymt sammenligne sine resultat med andre fastleger i landet, og samtidig grave dypere og se enkelte pasienter. Ekstern tilgang til plattformen for kommuner og myndigheter tillater bare anonym benchmarking på oversiktlig nivå, for å sikre legenes anonymitet.

Vi hjelper dig

Vi hos Medrave jobber kontinuerlig med å forbedre virksomhetskvaliteten. Kontakt oss og vi vil vise deg

Kontakt oss


Loading...