M4 er vårt hovedprodukt og kjernen i ulike kundeløsninger

Hvordan fungerer Medrave M4?

Plattformen M4 kan integreres med de fleste journalsystemene med en enkel installasjon. Med plattformen som base kan mange M4-produkter ta form med mål om å gi svar om ulike problemstillinger avhengig av hvilken virksomhet det vises til. Her håndteres personopplysninger på en sikker måte i kundens interne nettverk. Produktene er bygget på grunnlag av medisinsk kunnskap og lang erfaring i helsesektoren. M4-produkter samler data som kan bidra til å forhindre komplikasjoner og sørge for at retningslinjer følges hos pasienter med ulike kroniske sykdommer. Det gjør det også mulig for personalet å sammenligne seg anonymt med andre og jobbe med kontinuerlig forbedringsarbeid. Alle data oppdateres fortløpende, noe som betyr at informasjonen er pålitelig og sparer ressurser på ellers manuelt og tidkrevende arbeid. Med Medrave er det også enkelt å søke, skrive ut eller lagre data for eksempel i Excel, samt sending til ulike kvalitetsregistre som eks. det norske Diabetesregisteret for voksne. Plattformen er fleksibel med applikasjoner der ulike helsevirksomheter kan nyttiggjøre seg informasjon om sin egen virksomhet. For eksempel:

  • Legesentra
  • Legevakter
  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Psykiatri
  • Pediatri
  • Helsestasjoner

Sikker håndtering av pasientens personopplysninger

Medrave bruker en egen benchmarking-plattform, Prisma, hvor kun aggregerte data lagres. På denne måten trenger aldri den konfidensielle pasientinformasjonen å forlate virksomhetens sikre sone. Medrave overholder GDPR.


Loading...