Vår visjon er å være en hjørnestein i ditt forbedringsarbeid

Medrave lager informasjon, kompilerer og visualiserer virksomhetens medisinske data slik at du og dine medarbeidere kan identifisere hvilke områder som trenger forbedring.Medrave kan også prioritere ideer,planlegge forbedringen,sette mål og sist men ikke minst følge opp at du nærmer deg viktige mål.

Hvilke er de andre hjørnesteinene?

Vi i Medrave jobber for overbevisningen om at kvalitetsforbedringsarbeid ofte er avhengig av tre andre hjørnesteiner for å lykkes. For å si det enkelt:

1.Lederskap - Noen som driver og sikrer at alle er på samme side om hva er det viktige målet.
2.Evidens - Målet bør være å nå et mål som har støtte i medisinsk forskning, rett og slett for å gjøre riktige ting.
3.Metode - Det er etablerte metoder for hvordan man trinnvis kan arbeide og måle hvordan du nærmer deg målet.

Alle hjørnesteiner har stor betydning for å nå det oppsatte målet. Hvis du mangler en er det vanskelig å nå målet du har satt deg. Vi er veldig stolte over at Medrave gjennom flere år har utviklet seg til å være en naturlig del av den svenske kvalitetsforbedringsprosessen i primærhelsetjenesten, og ønsker å bidra til det samme i Norge.

Hva er forbedringsarbeid?

Det finnes ulike metoder for å jobbe med forbedringsarbeid.
Du starter et forbedringsarbeid ved å definere et mål.
Det er en risiko for at ikke alle er like entusiastiske, du mister tråden og faller tilbake til gamle vaner. For å unngå disse fallgruvene er det viktig at kvalitetsforbedringsarbeidet står stødig på alle de fire hjørnesteinene.

Hvordan fungerer forbedringsarbeid?

Grunnlaget i et hvert forbedringsarbeid er å jobbe systematisk, hva som fungerer og som ikke fungerer, og endre planen gradvis til den blir skikkelig bra. I utgangspunktet må du for deg selv besvare spørsmålene:
- Hva ønsker vi å oppnå?
- -Hvordan vet vi at en endring egentlig betyr forbedring? Kan det synliggjøres, er det målbart?
- Hvilke endringer kan vi gjøre som resulterer i en forbedring? List opp alle forslag, velg noen prosesser å prioritere og fokusere på.

Deretter starter en syklus kalt PDSA, hvert forbedringspunkt har sin egen syklus.
P. PLAN - lage en plan? Prosessbeskrivelse, hvem gjør hva, når, hvordan?
D. DO - handle etter planen i en forhåndsbestemt periode!
S. STUDY - følg opp, måle og analysere resultatet.
A. ACT - Trekk konklusjoner, diskuter hva som gikk bra og hva som ikke fungerte. Foreslå eventuelt forbedringer i planen og start på nytt på det første punktet

En PDSA-syklus er ofte relativt kort, ca 2-20 uker. Disse trinnene danner grunnlaget for forbedringsarbeidet. Med et forhåndsbestemt tidsintervall går du tilbake til de tre første spørsmålene, viser nye forslag og velger nye prioriterte prosesser å jobbe med.

Benchmarking driver kvalitetsforbedringsarbeidet

Du kan bli inspirert og lære av andre. Derfor er benchmarking på nasjonalt nivå et veldig godt verktøy for å identifisere hvor du har utfordringer og hva du kan lære av andre. Mange helseaktører er villige til å dele sine metoder som har ført til gode resultater. I Norge er smågruppevirksomheten en naurlig arena for å utveksle slike erfaringer. Er det noe vi kan lære? Kan det fungere for oss?


Loading...