Medrave Prisma, vår benchmarking-løsning

Hvordan fungerer Prisma-plattformen?

Prisma-plattformen er en egen plattform som ligger i Medraves nettverk med formål å samle informasjon fra en rekke virksomheter for å muliggjøre sammenligninger, såkalt Benchmarking. Derfor er det ingen personopplysninger her, bare aggregerte og anonyme data fra kundenes ulike M4-plattformer. Etter behandling sendes de tilbake til virksomhetene for å kunne vise verdier på regionalt eller nasjonalt nivå. Prisme er for eksempel en forutsetning for å få fullt utbytte av flere av SKIL (Senter for kvalitetet i legekontor) sine videre-/etterutdanningskurs.

Flere bruksområder

Prisma-plattformen har også mange egne bruksområder med sikte på å hvordan variasjoner i hvordan omsorg faktisk gir ulike resultater, og hvor man ønsker å finne og beskrive arbeidsmetodene som fungerer best. Plattformen har mange bruksområder som kvalitetsrapporter, produksjonsplanlegging og ulike andre typer sofistikerte analyser som visualisering av ressurseffektiv omsorgskvalitet.


Loading...