Hvorfor Medrave?

Påviste løsninger og sensitive data

Medrave M4 er utviklet siden 1996 og brukes i dag av et stort antall legesentra og spesialister. Mer enn 85 % av Sveriges vårcentraler bruker i dag Medrave M4 som sitt verktøy for å få oversikt over kvalitet og produksjon i sin virksomhet. Medrave har faste prinsipper om at alle pasientdata skal ligge på virksomhetens egne servere. Våre systemer er installert lokalt og ingen sensitive data forlater kundens nettverk.

Sikrere pasientbehandling, spar tid og få bedre oversikt

Dataene presenteres og kategoriseres for eksempel etter pasientrisiko. Dette gir deg som helsepersonell klar oversikt over hvilke pasienter som skal følges opp. Dataene samles inn automatisk, noe som ellers er enormt tidkrevende. Du kan også enkelt finne pasienter f.eks. for studier. Dataene presenteres i tabeller og diagrammer, m.m. Visualisering gjør det enkelt å analysere og få god oversikt

Lettere å nå mål og få nøyaktig rapportering

Du får et grunnlag for å jobbe med å nå virksomhetens mål og følge forbedringer. Når du deltar i “benchmarking” kan du også motta sammenlignbare nasjonale data, for å se om du har store avvik. Du kan enkelt eksportere dine egne rapporter med daglige data, men også få automatiske innsending til nasjonale kvalitetsregistre.

Service på høyt nivå og rimelig

Kostnaden for systemet tjener du lett inn gjennom forbedringsarbeidet ditt, ved at flere pasienter får bedre og mer effektiv omsorg, noe som sparer penger både lokalt og nasjonalt.Et eksempel på forbedringsarbeid som gir direkte inntekter, er legemiddelgjennomgang basert på rapporter i Medrave som lister opp pasienter med polyfarmasi, der du kan få opp pasientliste med valgt antall legemidler i bruk. Vi lar deg ikke i stikken etter et kjøp.Vår support mottar kontinuerlig den høyeste vurderingen fra våre kunder og er en veldig viktig, om ikke den aller mest verdsatte delen av tjenesten vår og produktene våre.


Loading...