Carasent-koncernen


Vi är stolta och glada över att kunna meddela att Medrave nu har nya ägare i Carasent ASA!

För Medrave Software som bolag innebär detta nya möjligheter i det löpande utvecklingsarbetet samtidigt som det öppnar upp för samverkan med systerbolag och kollegor. Det nya ägarskapet bidrar också till nya förutsättningar för ett utökat ekosystem av skickliga branschaktörer och tjänster som ytterligare underlättar det administrativa arbetet för er som kunder och användare av våra lösningar.

Att vi nu är en del av Carasent upplever vi som ett nästa naturligt steg för Medrave. Vårt mål är att alltid leverera bästa möjliga kundnytta och vi ser att samarbetet med koncernen bidrar till detta, och till att vi i än högre grad kommer att vara ett bolag i framkant. Framöver kommer jag inte längre att vara VD för Medrave, men jag är fortsatt operativt ansvarig för verksamheten, som utöver detta inte kommer påverkas av andra förändringar under närtid. Per Stenström, medgrundare av Medrave.

Carasent ASA är ett bolag som sedan 2018 är noterat på norska börsen, och som förutom Medrave är en koncern beståendes av bolagen Evimeria EMR, Metodika och norska AvansSoma, alla aktörer verksamma inom eHälso-området. Koncernen bygger på visionen om en högkvalitativ och administrationsbefriad vård, och där bolagen tillsammans och i samverkan direkt bidrar till unik kompetens och ett breddat produkt- och tjänsteutbud.

En viktig pusselbit i Carasents arbete för en högkvalitativ och administrationsfri vård är att ge våra kunder möjligheter till att utveckla, analysera, förbättra och kvalitetssäkra sina arbetsprocesser. Medraves lösningar bidrar starkt till att tillgodose detta, och bygger på decennier av kunskap om vårdens specifika behov. I Medraves medarbetare ser vi även en stor tillgång för koncernen som helhet och sammanfattningsvis känns det verkligen som en fjäder i hatten att få vara ny ägare av Medrave Software. Vi ser med glädje fram emot vad vi kommer att kunna åstadkomma tillsammans.

Dennis Höjer, VD för Carasent, Evimeria, Metodika och Medrave


Göteborg 2022-02-08


Loading...